ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്
ശുദ്ധപത്രം.


അബദ്ധം. സുബദ്ധം.
പുറം. വരി.
൧0 കൊണ്ടു കൊണ്ടു അതു
൧൧ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ
൧൭ എപ്പോൾ പോയി ഒക്കപ്പോയി
൪൮ നാല്പത്തെട്ടു
൨൯ കകാരം വിശെഷിച്ചും-കകാരം
൧൧ ഉകാരം ഉകാരം
൧൧ ഊകാരം കാരം
൧൧ ൨൩ പിന്നെയും
൧൧ ൨൩ സാൎദ്ധ=സ്വര സാൎദ്ധസ്വര
൧൨ ൨൮ ഉകാരം കാരം
൧യ ൨൯ പുല്കുടു, നെല്പുര പുല്കൂടു. നെൽപ്പുര
൨൪ ൧൨ ൎന്ന ന്ന
൨൪ ൧൫ ന്ന ൎന്ന
൨൫ ഇരട്ടിച്ച ഇരട്ടിച്ചു
൨൮ ൧൭ [മണ] [മണം]
൨൯ കാട്ട-തോക്ക കാട്ടു- തോക്കു
൨൯ ആയസ്സ ആയസ്സു
൨൯ ൨യ മമ്പന്തരം മന്വന്തരം
൨൯ ൨൯ ഏകാരവും കാരവും
൩0 ൨൩ ഹകാരം കാരം
൩൧ ക്കുന്നു. മൊഴി ക്കുന്ന മൊഴി
൩൨ ൩൨ രങ്ങൾ ഖരങ്ങൾ
൨൧ എകാരമായിട്ടു കാരമായിട്ടു
൩൧ ൩യ കാരമായിട്ടും തിരിയും തെളിഞ്ഞ കാരമായിട്ടു-ശബ്ദിക്കും
൩൧ ൩൫ വീട്ട ആറ്റ വീട്ടു-ആറ്റു
൩൧ ൩൬ അവരൊട അവരോടു
൩൩ ൧൭ വകാരമായിട്ടു കാരമായിട്ടു
൩൫ പണംങ്കൊടുത്തു പണങ്കൊടുത്തു

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്.
ഇതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്കോർ ലഭിക്കുന്നതു് ഈ താൾ ആദ്യം ടൈപ്പു ചെയ്തുതുടങ്ങിയ Manojpattat എന്ന ഉപയോക്താവിനായിരിക്കും.
ഈ താളിന്റെ ഗുണനിലവാരം:
(വിശദവിവരങ്ങൾക്കു് ഈ ലേഖനം കാണുക)
സങ്കീർണ്ണത തനിമലയാളം അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം ടൈപ്പിങ്ങ് പുരോഗതി ഫോർമാറ്റിങ്ങ് മികവ് അക്ഷരശുദ്ധി
(സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Grammer_of_Malayalam_1863.pdf/240&oldid=155195" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്