ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്


അബദ്ധം. സുബദ്ധം.
പുറം. വരി.


൩൭ അകാര കാര
൩൭ പിന്നെപിന്നെയും പിന്നെ-പിന്നെയും
൩൭ കൂടെ കൂടെയും കൂടെ-കൂടെയും
൩൭ മരത്തെമര മരത്തെ-മര
൩൭ തന്നേ തന്നെയും തന്നേ-തന്നെയും
൩൭ ൩൧ കാരവും കാരവും
൩൭ ൧0 കാരവും കാരവും
൩൮ ൧൭ ഹ്രസ-സ്വരവും ഹ്രസ്വസ്വരവും
൩൭ ൨൧ രണ്ടാകാണ്ഡം പദലക്ഷണം. രണ്ടാം കാണ്ഡം പദലക്ഷണം
യ൨ ൩൧ കൃഷ്ണൻ - 'കൃഷ്ണൻ
യ൨ ൩൪ സുന്ദരി സുന്ദരി
൫൬ ആയ്തു ആയതു
൫൬ ൨0 യും ബന്ധിച്ചു സംബന്ധിച്ചു
൫൬ ൨൩ വിവരായിട്ടു വിവരമായിട്ടു
൫൬ ൩൧ നിലിംഗമായി നിർല്ലിംഗമായി
൫൬ ൩൬ ഒത്തിരിക്കണം ഒത്തിരിക്കെണം
യ൭ പാൎവതി, മഹാ പാൎവതിമഹാ
യ൭ ൧൩ ആ സ്ത്രി [ആ സ്ത്രീ]
യ൭ ൧൩ അതു "ആ ചെറുക്കൻ അതു[ആ ചെറുക്കൻ]
യ൭ ൨൧ സലിംഗമായിട്ടും സലിംഗമായിട്ടു
യ൮ നിൎല്ലിംഗഭേദം ലിംഗഭേദം
യ൮ ൨൧ സൎല്ലിംഗത്തിൽ സലിംഗത്തിൽ
൫0 ൨൧ ആയ് വ ആയവ
൫0 ൩൪ മുടന്ത മുടന്തു
൫യ ഉകാരം കാരം
൫യ ൧൪ ഉകാരം കാരം
൫൫ ൨൬ ദ്വൎലിംഗാ ദ്വിലിംഗാ
൫൭ ൧൯ സ്വഭാവേ സ്വഭാവേന
൫൯ ൧0 ഇരിക്കുംമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ
ആ൧ ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുന്നവന്റെ
ആ൧ ത്രിതീയ തൃതീയ

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്.
ഇതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്കോർ ലഭിക്കുന്നതു് ഈ താൾ ആദ്യം ടൈപ്പു ചെയ്തുതുടങ്ങിയ Manojpattat എന്ന ഉപയോക്താവിനായിരിക്കും.
ഈ താളിന്റെ ഗുണനിലവാരം:
(വിശദവിവരങ്ങൾക്കു് ഈ ലേഖനം കാണുക)
സങ്കീർണ്ണത തനിമലയാളം അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം ടൈപ്പിങ്ങ് പുരോഗതി ഫോർമാറ്റിങ്ങ് മികവ് അക്ഷരശുദ്ധി
(സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Grammer_of_Malayalam_1863.pdf/241&oldid=155196" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്