ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്


അബദ്ധം. സുബദ്ധം.
പുറം. വരി.


൮൨ ഗ്രഹികവ്യം ഗ്രഹതവ്യം
൮൩ സശയ്ക്കുന്ന സംശയിക്കുന്ന
൮൩ ൧൪ ഹല്ലിരട്ടിക്കണം ഹല്ലിരട്ടിക്കെണം.
൮൩ ൩൧ പെരുംമ്പരമ്പു പെരുമ്പരുമ്പു
൮൪ ള കാരമായിട്ടും ഉകാരമായിട്ടും
൮൪ ൧൯ പ്രകാരത്തിന്റെ അകാരത്തിന്റെ
൮൪ ൨൧ കൃപക്കേടു കൃപകേടു.
൮൬ വരുംമ്പോൾ വരുമ്പോൾ
൮൭ മുൻമ്പു മുൻപു
൧൩ അതിഗമനം അധിഗമനം
൮൭ ൧൩ മുമ്പാകെ മുൻപാകെ
൮൭ ൨൯ ഉള്ള ഉള്ളു
൮൭ ൮൯ നിരൂഢ' നിരൂഡം',
൮൭ ൩൬ മുൻമ്പോട്ടു, മുൻമ്പു കൂട്ടി മുൻപോട്ടു, മുൻമ്പു കൂട്ടി
൮൮ ൨൭ വൃഛകങ്ങൾ 'പൃച്ഛകങ്ങൾ'
൮൮ ൩൧ നാമങ്ങൾക്കും നാമങ്ങൾക്കു
൮൯ ൨൧ തമിഴുയാൻ [തമിഴിൽ യാൻ]
൮൯ ൨൬൭ പെണഞ്ഞല്ലോ പിണെഞ്ഞെല്ലോ
൯0 ൧0 നാം എന്നാകും നം എന്നാകും.
൯൧ അവർ അവ അവർ, അവ
൯൨ ൨൨ ആസ്സംഗതി ആസംഗതി
൯൩ വരുന്നു വരുന്ന
൯൩ ൧൧ ഇന്നീന്ന ഇന്നീന്ന
൯൩ ൧൩ വൃഛകങ്ങൾ പൃച്ഛകങ്ങൾ
൯൩ ൧൪ വൃഛക പൃച്ഛക
൯൩ ൧൬ എന്നു എന്ന
൯യ ൧൧ എന്ന 'എന്ന'
൯യ ൩0 ഏതെന്നു പറകയെന്ന ഇന്നതെന്ന പറക എന്ന
൯യ ൩ആ പുല്ലിംമൊ പുല്ലിംഗമോ
൯൫ ൧യ വൃഛകങ്ങളോടു പൃച്ഛകങ്ങളോടു
൯൫ ൧൯ എന്ന [ലവൾ എന്നവ [ലവൾ
൯൫ ൨൭ ചില ചിവൻ, ചിലവൻ - ചി

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്.
ഇതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്കോർ ലഭിക്കുന്നതു് ഈ താൾ ആദ്യം ടൈപ്പു ചെയ്തുതുടങ്ങിയ Manojpattat എന്ന ഉപയോക്താവിനായിരിക്കും.
ഈ താളിന്റെ ഗുണനിലവാരം:
(വിശദവിവരങ്ങൾക്കു് ഈ ലേഖനം കാണുക)
സങ്കീർണ്ണത തനിമലയാളം അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം ടൈപ്പിങ്ങ് പുരോഗതി ഫോർമാറ്റിങ്ങ് മികവ് അക്ഷരശുദ്ധി
(സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Grammer_of_Malayalam_1863.pdf/243&oldid=155198" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്