ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്


അബദ്ധം. സുബദ്ധം.
പുറം. വരി.


൯൬ വ൯ പറഞ്ഞു 'പറെഞ്ഞു'എന്നതിൽ 'പറെഞ്ഞു'
,' ൩൬ ഓരോത്തി ഓരോരുത്തി
൯൭ ൧൨ എന്നതും എന്നതു
൯൮ സ്വയഭാവത്തോടു സ്വയഭാവത്തോടും
൧ഠഠ ൨ഠ അനുമ്പതു അൻപതു
൧ഠ൧ വീതു വീതം
" ൧൬ എണ്ണത്തോടും എണ്ണത്തോടു
൧ഠ൨ ൧൮ ഇകാരത്തോടു കാരത്തോടും
" ൨൪ ഇങ്ങെന്നും ഇങ്ങു എന്നും
൧ഠ൩ " മാത്രവും മാത്രം
" ൨൮ ഇ:ദ്ദഹം ഇദ്ദേഹം
൧ഠ൬ എന്നൊ എന്നോ ഭിന്നിക്കുന്നു എന്നോ
" ൧൭ കൊണ്ടും കൊണ്ടു
൧ഠ൭ ൧ഠ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമല്ല
൧ഠ൯ താക്കുക താഴ്ക്കുക
" ൨ഠ നട=ന്നു നട
൧൧ഠ രു
" ൧൫ ക്കു ക്ക
൧൧൧ ക്രിയാചനം ക്രിയാവചനം
൧൧൯ ൧൫ ച്ച ച്ചു
" ൨ഠ നടു നട
൧൨ഠ ൨൭ ഏതായിട്ടു എന്നതായിട്ടു
൧൨൧ ൩൮ ആ ങ്ങു ആങ്ങു
൧൨൨ ൨൧ വന്നു വരും
" ൨൫ പാചി പാച്യ
൧൨൪ തിനോടും തിനോടു
൧൨൬ ചേരുന്നതിനും ചേരുന്നതിനു
൧൨൭ ആയ്ക ആയ്ക്കു
,' ൨൧ നടപ്പിൻ നടപ്പീൻ
൧൨൯ ആട്ടെ; കാട്ടെകെ ആട്ടെ, കാട്ടെ, ക്കെ
" ൧൧ കാട്ടെക്കെ കാട്ടെ; ക്കെ
൧൩൧ ൨൫ നടന്ന നടന്നു
" ൨൬ വരാഞ്ഞ വരാഞ്ഞു

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്.
ഇതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്കോർ ലഭിക്കുന്നതു് ഈ താൾ ആദ്യം ടൈപ്പു ചെയ്തുതുടങ്ങിയ Manojpattat എന്ന ഉപയോക്താവിനായിരിക്കും.
ഈ താളിന്റെ ഗുണനിലവാരം:
(വിശദവിവരങ്ങൾക്കു് ഈ ലേഖനം കാണുക)
സങ്കീർണ്ണത തനിമലയാളം അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം ടൈപ്പിങ്ങ് പുരോഗതി ഫോർമാറ്റിങ്ങ് മികവ് അക്ഷരശുദ്ധി
(സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:A_Grammer_of_Malayalam_1863.pdf/244&oldid=155199" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്