ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്
A

GRAMMAR

of the

MALAYALAM LANGUAGE

by the

rev. h. gundert, ph. d.SECOND EDITION, COMPLETED


മലയാള

ഭാഷാവ്യാകരണം൨ാം അച്ചടിപ്പു


MANGALORE
PRINTED BY PLEBST & STOLZ, BASEL MISSION PRESS
1868

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68a.pdf/5&oldid=214615" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്