"വനമാല/ജീവിതവും മരണവും" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

192 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{കുമാരനാശാൻ}}
{{കുമാരനാശാന്‍}}
'''[[വനമാല (കുമാരനാശാന്‍കുമാരനാശാൻ)|വനമാല]] എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍കവിതാസമാഹാരത്തിൽ നിന്ന്'''
 
<poem>
 
ഇന്നേവം മൃതനായി തന്റെ മതവി-
ശ്വാസത്തിനായിട്ടിവൻ
ശ്വാസത്തിനായിട്ടിവന്‍
നന്നോര്‍ത്താലതുനന്നോർത്താലതു ഹന്ത നാമൊരുവരും
ചെയ്യാത്ത കൈയല്ലയോ
എന്നാലോതുകയിപ്പുമാനിതിനുവേ-
ണ്ടിത്തന്നെ ജീവിച്ചിരു-
ന്നെന്നാ വാക്യമൊടാശു ചേര്‍ത്തുചേർത്തു ബലമാ-
യാര്‍ക്കുംയാർക്കും കഥിക്കാവതോ.
 
അന്ത്യത്തിങ്കലിവന്‍അന്ത്യത്തിങ്കലിവൻ മരിച്ചു തെളിയിച്ചു
താന്‍താൻ സ്വയം കൃത്യനിര്‍കൃത്യനിർ
ബ്ബന്ധത്താല്‍ബ്ബന്ധത്താൽ മതഭക്തി ശൂരഭടനഅ-
ണെന്നുള്ളതിന്നഞ്ജസാ
എന്തോ നാമറിയുന്നതില്ല-യിതുപോല്‍യിതുപോൽ
തന്‍തൻ ബാല്യകാലത്തിലേ
സ്വന്തം ജീവിതമീവിധം ചിരമിവന്‍ചിരമിവൻ
ജീവിച്ചു ശീലിച്ചിതോ.
 
ചത്തീടുന്നതെളുപ്പമാളുകൾ മരി-
ചത്തീടുന്നതെളുപ്പമാളുകള്‍ മരി-
ച്ചിട്ടില്ലയോ വല്ലതും
ചിത്തേ മോഹനിമിത്തമോ ചില വെറും
മിഥ്യാഗ്രഹം‌മൂലമോ
ഉത്തുംഗത്വാമുയർന്നകോപമഥവാ
ഉത്തുംഗത്വാമുയര്‍ന്നകോപമഥവാ
ശൗര്യം വഹിച്ചെത്രയോ
മര്‍ത്ത്യന്മാര്‍മർത്ത്യന്മാർ മൃതരായി വന്നതുവരാന്‍വന്നതുവരാൻ
പാടില്ലയോ തെല്ലുമേ.
 
ജീവിക്കുന്നതുതന്നെ കഷ്ടമിഹ തല്‍തൽ-
കൃത്യങ്ങള്‍കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തും സ്വയം
ഭാവിച്ചീടിന സത്യമായ വഴിയില്‍വഴിയിൽ-
ത്തെറ്റൊന്നു പറ്റാതെയും
ഭൂവില്‍ഭൂവിൽ കേവലമിഷ്ടരും നിജ നട-
പ്പില്‍പ്പിൽ സംശയിക്കാതെയും
താവും നിന്ദകലര്‍ന്നനിന്ദകലർന്ന ലോകരഖിലം
നോക്കിപ്പഴിക്കാതെയും.
 
ഒന്നും തെറ്റണയാതെതന്നെയൊരുവന്‍തെറ്റണയാതെതന്നെയൊരുവൻ
തന്‍തൻ ജീവയാത്രാന്തരേ
പിന്നോക്കം തിരിയാതെ പാഞ്ഞിഹ പണി-
പ്പെട്ടെങ്കിലും പോയിതേ
എന്നാല്‍എന്നാൽ നാം പുകഴൂന്നതാവിധമെഴു-
ന്നാ ജീവിതത്തെക്കുറി-
ച്ചെന്നല്ലാതൊരുവന്‍ച്ചെന്നല്ലാതൊരുവൻ മരിച്ചവിധമെ-
ന്താകട്ടെയെന്താണതിൽ.
ന്താകട്ടെയെന്താണതില്‍.
 
- ആഗസ്ത് 1903
</poem>
 
[[വനമാല (കുമാരനാശാന്‍കുമാരനാശാൻ)|വനമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍കവിതകൾ]]
[[Category:കവിത]]
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/13975" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്