"താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/59" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

3 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):
വരി 3: വരി 3:
 
രാജപുത്രരക്ഷണം.
 
രാജപുത്രരക്ഷണം.
   
രക്ഷിതനായ രാജാവ് ആസന്നൻമാരിൽ നിന്നും പ<br>രന്മാരിൽനിന്നും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കും. ഒന്നാമതു ദാരങ്ങ<br>ളിൽനിന്നും പുത്രന്മാരിൽനിന്നുമാണു രാജാവിന്നു രക്ഷ<br> വേണ്ടതു്. ദാരരക്ഷണം നിശാന്തപ്രണിധിയിൽ പറയു<br> ന്നതാണു്. പുത്രസംരക്ഷണം ഇവിടെ പറയാം.
+
രക്ഷിതനായ രാജാവു് ആസന്നൻമാരിൽ നിന്നും പ<br>രന്മാരിൽനിന്നും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കും. ഒന്നാമതു ദാരങ്ങ<br>ളിൽനിന്നും പുത്രന്മാരിൽനിന്നുമാണു രാജാവിന്നു രക്ഷ<br> വേണ്ടതു്. ദാരരക്ഷണം നിശാന്തപ്രണിധിയിൽ പറയു<br> ന്നതാണു്. പുത്രസംരക്ഷണം ഇവിടെ പറയാം.
   
ജനനംമുതൽതന്നെ രാജപുത്രന്മാരെ രക്ഷിക്ക<br>ണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, രാജപുത്രന്മാർ ഞണ്ടുകളെന്ന<br>പോലെ ജനകനെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണു്. അവരുടെ<br> പേരിൽ പിതാവിന്നു സ്നേഹമുറയ്ക്കുന്നതിന്നുമുമ്പെ ഉപാം<br>ശുദണ്ഡം (ഗൂഢവധം) ചെയ്യുകയാണു് നല്ലെതെന്ന് ഭാ<br>രദ്വാജൻ പറയുന്നു.
+
ജനനംമുതൽതന്നെ രാജപുത്രന്മാരെ രക്ഷിക്ക<br>ണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, രാജപുത്രന്മാർ ഞണ്ടുകളെ<br>ന്നപോലെ ജനകനെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണു്. അവരുടെ<br> പേരിൽ പിതാവിന്നു സ്നേഹമുറയ്ക്കുന്നതിന്നുമുമ്പെ ഉപാം<br>ശുദണ്ഡം (ഗൂഢവധം) ചെയ്യുകയാണു് നല്ലെതെന്ന് ഭാ<br>രദ്വാജൻ പറയുന്നു.
   
 
അതു നൃശംസവും അദൃഷ്ടവധവും ക്ഷത്രബീജത്തിന്റെ<br> വിനാശവുമാണെന്നു വിശാലാക്ഷൻ. അതിനാൽ അവ<br>രെ ഒരു സ്ഥാനത്തു് അവരോധിക്കുകയാണു് ഭേദം.
 
അതു നൃശംസവും അദൃഷ്ടവധവും ക്ഷത്രബീജത്തിന്റെ<br> വിനാശവുമാണെന്നു വിശാലാക്ഷൻ. അതിനാൽ അവ<br>രെ ഒരു സ്ഥാനത്തു് അവരോധിക്കുകയാണു് ഭേദം.
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/154111" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്