"മണിമാല/സിംഹനാദം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

168 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{കുമാരനാശാൻ}}
{{കുമാരനാശാന്‍}}
'''[[മണിമാല (കുമാരനാശാന്‍കുമാരനാശാൻ)|മണിമാല]] എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍കവിതാസമാഹാരത്തിൽ നിന്ന്'''
 
<br />
ഉണരിനുണരിനുള്ളിലാത്മശക്തി-<br />
പ്രണയമെഴും സഹജാതരേ ത്വരിപ്പിന്‍ത്വരിപ്പിൻ!<br />
രണപടഹമടിച്ചു ജാതിരക്ഷ-<br />
സ്സണവൊരിടങ്ങളിലൊക്കെയെത്തി നേര്‍പ്പിന്‍നേർപ്പിൻ<br />
<br />
കരനഖനിരകൊണ്ടു കൂരിരുട്ടാം<br />
കരിയുടെ കുംഭമുടച്ചു ചോരതൂവി<br />
ത്വരയൊടുദയമാര്‍ന്നുത്വരയൊടുദയമാർന്നു നിങ്ങളോടീ<br />
‘ഹരി’യുരചെയ്‌വതു ഹന്ത! കേട്ടുകൊള്‍വിന്‍കേട്ടുകൊൾവിൻ<br />
<br />
നേടിയൊരിരുള്‍നേടിയൊരിരുൾ തുലഞ്ഞു രാത്രിയോടും<br />
കൊടിയ പിശാചുക്കള്‍പിശാചുക്കൾ കോടിപോയ്മറഞ്ഞു<br />
മുടിവിനു നിഴല്‍കണ്ടുനിഴൽകണ്ടു മൂലതോറും<br />
കുടികളില്‍കുടികളിൽ നില്പിതു ഘോരഭൂതമേകും.<br />
<br />
ത്സടിതിയവനെയാഞ്ഞു വേട്ടയാടിന്‍വേട്ടയാടിൻ<br />
നൊടിയളവിക്കലി നില്‍ക്കിലുണ്ടപായംനിൽക്കിലുണ്ടപായം<br />
പടിമ പെരുതവന്നു പേപിടിപ്പി-<br />
ച്ചടിമകളാക്കിടുമാരെയും ദുരാത്മാ.<br />
സതതമിയന്ന മുഖത്തൊടും സധൈര്യം<br />
അമരിനയി വിവേകനിത്യയന്ത്രം<br />
വ്രതമൊടണഞ്ഞൊരു നെഞ്ചോടും ത്വരിപ്പിന്‍ത്വരിപ്പിൻ.<br />
<br />
പറക പണിയിരുട്ടു പെറ്റതാകും <br />
പറയനിവന്‍പറയനിവൻ സ്വയമെന്തു വിദ്യയാലോ<br />
മറയവരുടെ മണ്ടയില്‍ക്കരേറിമണ്ടയിൽക്കരേറി-<br />
ക്കുറകള്‍ക്കുറകൾ പറഞ്ഞു മുടിച്ചു കേരളത്തെ.<br />
<br />
നരനു നരനശുദ്ധവസ്തുപോലും<br />
ധരയില്‍ധരയിൽ നടപ്പതു തീണ്ടലാണുപോലും<br />
നരകമിവിടമാണു ഹന്ത! കഷ്ടം<br />
ഹര! ഹര! ഇങ്ങനെ വല്ല നാടുമുണ്ടോ?<br />
<br />
പരരിലലിവെഴാത്ത ദുര്‍ജ്ജനത്തിന്‍ദുർജ്ജനത്തിൻ-<br />
കരബലകല്പിതമാണു ജാതിഭേദം<br />
ദുരയൊടവര്‍ദുരയൊടവർ മിടഞ്ഞുവെച്ച മൌഢ്യ-<br />
ത്തിരയിലൊളിക്കരുതാരുമാത്മദീപം.<br />
<br />
എരുകെരിക മദീയരുള്ളിലര്‍ച്ചിമദീയരുള്ളിലർച്ചി-<br />
സ്ഫൊരിതജടാഞ്ചിതനിത്യദീപമേ! നീ<br />
പെരിയൊരരിയെ നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ പോയ് ജയിപ്പിന്‍ജയിപ്പിൻ<br />
പരിചൊടു സിംഹയുവാക്കളേ! സലീലം.<br />
<br />
 
[[മണിമാല (കുമാരനാശാന്‍കുമാരനാശാൻ)|മണിമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍കവിതകൾ]]
[[Category:കവിത]]
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15862" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്