"സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

66 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
*[[/മുഖവുര|മുഖവുര]]
*[[/അവതാരിക|അവതാരിക]]
'''കവിതകൾ'''
'''കവിതകള്‍'''
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം|സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/ഉപാസിനി|ഉപാസിനി]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/അതിമാനുഷന്‍അതിമാനുഷൻ|അതിമാനുഷന്‍അതിമാനുഷൻ]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/ഹൃദയമുള്ള സര്‍പ്പംസർപ്പം|ഹൃദയമുള്ള സര്‍പ്പംസർപ്പം]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/ഒരു കഥ|ഒരു കഥ]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/ആനന്ദലഹരി|ആനന്ദലഹരി]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/ജീവിതം|ജീവിതം]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/പച്ച|പച്ച]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/ആ കുഗ്രാമത്തില്‍കുഗ്രാമത്തിൽ|ആ കുഗ്രാമമത്തില്‍കുഗ്രാമമത്തിൽ]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/നക്ഷത്രം|നക്ഷത്രം]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/എന്റെ കവിത|എന്റെ കവിത]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/വൈരുദ്ധ്യം|വൈരുദ്ധ്യം]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/എന്നിട്ടും വന്നില്ല|എന്നിട്ടും വന്നില്ല]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/മരിച്ച സ്വപ്നങ്ങള്‍സ്വപ്നങ്ങൾ|മരിച്ച സ്വപ്നങ്ങള്‍സ്വപ്നങ്ങൾ]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/തെങ്ങുകളുടെ വിഡ്ഢിത്തം|തെങ്ങുകളുടെ വിഡ്ഢിത്തം]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/ഒരു പുലപ്പെണ്ണിന്റെ പാട്ട്|ഒരു പുലപ്പെണ്ണിന്റെ പാട്ട്]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/പട്ടിണിക്കാര്‍പട്ടിണിക്കാർ|പട്ടിണിക്കാര്‍പട്ടിണിക്കാർ]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/സൗഹൃദമുദ്ര|സൗഹൃദമുദ്ര]]
*[[സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം/ശാലിനി|ശാലിനി]]
2,684

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/15866" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്