"വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി/കല്ലച്ചടി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
! ക്രമസംഖ്യ !! വർഷം !! പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് !! താളുകൾ !! ഫയൽ സൈസ് (MB) !! കോമൺസ് കണ്ണി !! സൂചികാതാൾ !! മൈഗ്രേഷൻ
|-
| 1 || 1842 || ഗീതങ്ങൾ 100 || 121 || 92 || [[:File:GkVI126.pdf]] || [[Index:GkVI126.pdf]] || ShijuDone
|-
| 2 || 1843 || കേരളൊല്പത്തി || 61 || 115 || [[:File:CiXIV125a.pdf]] || [[Index:CiXIV125a.pdf]] || ShijuDone
|-
| 3 || 1844 || മഹമ്മതചരിത്രം || 39 || 40 || [[:File:GkIX36.pdf]] || [[Index:GkIX36.pdf]] || ShijuDone
|-
| 4 || 1845 || ദൈവവിചാരണ || 113 || 141 || [[:File:CiXIV284.pdf]] || [[Index:CiXIV284.pdf]] || ShijuDone
|-
| 5 || 1846 || ത്രാണകമാഹാത്മ്യം || 53 || 65 || [[:File:CiXIV290-03.pdf]] || [[Index:CiXIV290-03.pdf]] || ShijuDone
|-
| 6 || 1847 || ക്രിസ്ത്യപള്ളികളിൽ കഴിച്ചുവരുന്ന പ്രാൎത്ഥനാചാരങ്ങൾ || 81 || 75 || [[:File:CiXIV272.pdf]] || [[Index:CiXIV272.pdf]] || ShijuDone
|-
| 7 || 1847 || പശ്ചിമൊദയം || 31 || 50 || [[:File:CiXIV285_1847.pdf]] || [[Index:CiXIV285_1847.pdf]] || ShijuDone
|-
| 8 || 1847 || ക്രിസ്ത സഭാചരിത്രം || 485 || 538 || [[:File:CiXIV28.pdf]] || [[Index:CiXIV28.pdf]] || ShijuDone
|-
| 9 || 1848 || പശ്ചിമൊദയം || 101 || 167 || [[:File:CiXIV285_1848.pdf]] || [[Index:CiXIV285_1848.pdf]] || NameDone
|-
| 10 || 1849 || പശ്ചിമൊദയം || 93 || 156 || [[:File:CiXIV285_1849.pdf]] || [[Index:CiXIV285_1849.pdf]] || NameDone
|-
| 11 || 1849 || സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം || 163 || 365 || [[:File:CiXIV268.pdf]] || [[Index:CiXIV268.pdf]] || NameDone
|-
| 12 || 1849 || സത്യവേദകഥകൾ ഒന്നാം ഘണ്ഡം || 103 || 113 || [[:File:CiXIV128a_1.pdf]] || [[Index:CiXIV128a_1.pdf]] || NameDone
|-
| 13 || 1849 || സുവിശെഷസംഗ്രഹം || 295 || 585 || [[:File:CiXIV27.pdf]] || [[Index:CiXIV27.pdf]] || NameDone
|-
| 14 || 1850 || ക്രിസ്തീയഗീതങ്ങൾ || 281 || 487 || [[:File:CiXIV29b.pdf]] || [[Index:CiXIV29b.pdf]] || Name
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/190730" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്