"താൾ:Girija Kalyanam 1925.pdf/21" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

4 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
 
താളിന്റെ തൽസ്ഥിതിതാളിന്റെ തൽസ്ഥിതി
-
തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിട്ടില്ലാത്തവ
+
തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന കഴിഞ്ഞവ
താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):
വരി 9: വരി 9:
 
എങ്കിലോ‍ കേൾക്ക പണ്ടു ശംകരൻ‌തിരുവടി-
 
എങ്കിലോ‍ കേൾക്ക പണ്ടു ശംകരൻ‌തിരുവടി-
 
യങ്കിലോചനനരൻപുംഗവകേതു പുരാൻ
 
യങ്കിലോചനനരൻപുംഗവകേതു പുരാൻ
അംഗനാശംകൊണ്ടു തിങ്ങിന വിഷാദത്താൽ
+
അംഗനാനാശംകൊണ്ടു തിങ്ങിന വിഷാദത്താൽ
 
മങ്ങിന മനസ്സിങ്കൽ‌പ്പൊങ്ങിന വിരക്തിയാൽ
 
മങ്ങിന മനസ്സിങ്കൽ‌പ്പൊങ്ങിന വിരക്തിയാൽ
 
തുംഗമാം ഹിമാദ്രിമേലങ്ങൊരു ഭാഗത്തിങ്കൽ
 
തുംഗമാം ഹിമാദ്രിമേലങ്ങൊരു ഭാഗത്തിങ്കൽ
 
*തങ്കലേ തന്നെക്കണ്ടു തിങ്കൾമൌലിയും വാണു.
 
*തങ്കലേ തന്നെക്കണ്ടു തിങ്കൾമൌലിയും വാണു.
  +
നന്ദികേശ്വരഭൃംഗിപുംഗവാ‍ദികൾ ഭൂത-
നന്ദികേശ്വരഭൃംഗിപുംഗവാ‍ാദികൾ ഭൂത-
 
 
വൃന്ദവും തപസ്സിനു തന്നെയങ്ങൊരുമ്പെട്ടാർ.
 
വൃന്ദവും തപസ്സിനു തന്നെയങ്ങൊരുമ്പെട്ടാർ.
തന്നുടേ തത്വം കൊണ്ടങ്ങന്യചിന്തയും വിട്ടു
+
തന്നുടേ തത്വംകണ്ടങ്ങന്യചിന്തയും വിട്ടു
 
സന്തതമിരുന്നിതങ്ങന്തകാന്തകൻ ചിരം.
 
സന്തതമിരുന്നിതങ്ങന്തകാന്തകൻ ചിരം.
കപർദ്ദിതന്നെക്കാൺ‌മാൻ തരത്തിലവസാരം
+
കപർദ്ദിതന്നെക്കാൺ‌മാൻ തരത്തിലവസരം
തപസിജനങ്ങൾക്കും പ്രയത്നം ചെയ്തേ വരൂ.
+
തപസ്വിജനങ്ങൾക്കും പ്രയത്നം ചെയ്തേ വരൂ.
 
കനത്ത സന്ദേഹങ്ങൾ സമസ്തശാസ്ത്രത്തിലു-
 
കനത്ത സന്ദേഹങ്ങൾ സമസ്തശാസ്ത്രത്തിലു-
 
മുണൎത്തുമവൎക്കു മറ്റനൎത്ഥമേകിക്കൂടാ.
 
മുണൎത്തുമവൎക്കു മറ്റനൎത്ഥമേകിക്കൂടാ.
വരി 28: വരി 28:
 
വാർകുഴലിമാരെല്ലാം ചീൎക്കുമാധിയിൽ മേവി.
 
വാർകുഴലിമാരെല്ലാം ചീൎക്കുമാധിയിൽ മേവി.
 
ദേവനനവമധുസേവനരതിയില്ല
 
ദേവനനവമധുസേവനരതിയില്ല
ന്നേവവ്നും നാവിൽ മഹാദേവനാമമെയുള്ളൂ.
+
ന്നേവനും നാവിൽ മഹാദേവനാമമെയുള്ളൂ.
 
ദേവകൾ മുനികളെന്നേവമില്ലന്നു ഭേദം;
 
ദേവകൾ മുനികളെന്നേവമില്ലന്നു ഭേദം;
 
കേവലം മുനികളായേവരുമെന്നേ വേണ്ടൂ.
 
കേവലം മുനികളായേവരുമെന്നേ വേണ്ടൂ.
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/203316" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്