"താൾ:Girija Kalyanam 1925.pdf/147" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

28 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.)
(ചെ.)
താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):
വരി 1: വരി 1:
 
<poem>അനൎഗ്ഗളം ദുരിതം ചെയ്തിരിക്കും കാലവും പോകു-
 
<poem>അനൎഗ്ഗളം ദുരിതം ചെയ്തിരിക്കും കാലവും പോകു-
 
മടുക്കുമന്തകനായുസ്സൊടുക്കത്തിങ്കൽ.
 
മടുക്കുമന്തകനായുസ്സൊടുക്കത്തിങ്കൽ.
നടുക്കമുണ്ടുവൻ വന്നിങ്ങടിക്കുമെന്നതിനാൽ നി
+
നടുക്കമുണ്ടവൻ വന്നിങ്ങടിക്കുമെന്നതിനാൽ നി
ന്നടിക്കോളമടുത്തേൻ ഞാൻ വടക്കുന്നാഥാ,
+
ന്നടിക്കോളമടുത്തേൻ ഞാൻ വടക്കുന്നാഥാ.
 
ആദിയും നിന്നവധിയും ജാതിയും പേർ മഹിമയും
 
ആദിയും നിന്നവധിയും ജാതിയും പേർ മഹിമയും
 
മാധവനുമറിഞ്ഞീല ചതുർമ്മുഖനും,
 
മാധവനുമറിഞ്ഞീല ചതുർമ്മുഖനും,
ആതിര നീന്തിരുനാളെന്നേതു ഹേതു ജനം ചൊല്ലാൻ?
+
ആതിര നിന്തിരുനാളെന്നേതു ഹേതു ജനം ചൊല്ലാൻ?
 
ഭൂതനാഥാ! ശിവ! ശംഭോ! വടക്കുന്നാഥാ, ൨
 
ഭൂതനാഥാ! ശിവ! ശംഭോ! വടക്കുന്നാഥാ, ൨
 
ഇരിക്കുന്നു ഗിരികന്യ തിരുത്തുടയിലെപ്പോഴും;
 
ഇരിക്കുന്നു ഗിരികന്യ തിരുത്തുടയിലെപ്പോഴും;
വരി 11: വരി 11:
 
ഭരിക്കുന്നു ജഗദ്വാസികളേ : നിന്റേ ചരിത്രങ്ങൾ
 
ഭരിക്കുന്നു ജഗദ്വാസികളേ : നിന്റേ ചരിത്രങ്ങൾ
 
ധരിക്കാവല്ലെനിക്കേതും വടക്കുന്നാഥാ. ൩
 
ധരിക്കാവല്ലെനിക്കേതും വടക്കുന്നാഥാ. ൩
ൟവിധങ്ങൾ നിരൂപിച്ചാൽ സേവചെയ്വാനധികാരം
+
ൟവിധങ്ങൾ നിരൂപിച്ചാൽ സേവചെയ് വാനധികാരം
ദേവകൾക്കും മുനികൾ്ക്കുമെനിക്കുമൊക്കും.
+
ദേവകൾക്കും മുനികൾക്കുമെനിക്കുമൊക്കും.
ആവൊളം, ഞാൻ ഭജിക്കുന്നേൻ താവകം മേ പരം തത്ത്വം
+
ആവൊളം ഞാൻ ഭജിക്കുന്നേൻ താവകം മേ പരം തത്ത്വം
 
ഭാവനയിലുദിക്കേണം വടക്കുന്നാഥാ, ൪
 
ഭാവനയിലുദിക്കേണം വടക്കുന്നാഥാ, ൪
 
ഉറ്റവരും പറ്റുപാങ്ങും വിത്തപൂരം വസ്തുസാരം
 
ഉറ്റവരും പറ്റുപാങ്ങും വിത്തപൂരം വസ്തുസാരം
വരി 23: വരി 23:
 
മുട്ടുവനീശ്വരചിത്തമെന്നിരിക്കേ യമരാജൻ-
 
മുട്ടുവനീശ്വരചിത്തമെന്നിരിക്കേ യമരാജൻ-
 
തീട്ടുവന്നു പലൎക്കയ്യോ ! വടക്കുന്നാഥാ, ൬
 
തീട്ടുവന്നു പലൎക്കയ്യോ ! വടക്കുന്നാഥാ, ൬
എന്നിലേകു കൃപാം മുൻപേ, സമ്പദമിങ്ങയയ്ക്കുേണ്ട;
+
എന്നിലേകു കൃപാം മുൻപേ, സമ്പദമിങ്ങയയ്ക്കേണ്ട;
 
മന്ദധീകൾ പുരന്മാൎക്കും വന്നു പോയ് നാശം ;
 
മന്ദധീകൾ പുരന്മാൎക്കും വന്നു പോയ് നാശം ;
ദന്തിവക്ത്രനെതിൽ കൂടും ? ഭവൽഭക്തൻ
+
ദന്തിവക്ത്രനെതിൽ കൂടും ?കുന്തിപുത്രൻ? ഭവൽഭക്തൻ
 
നന്ദികേശനഹം വന്ദേ വടക്കുന്നാഥാ ൭
 
നന്ദികേശനഹം വന്ദേ വടക്കുന്നാഥാ ൭
 
ഏതുപുണ്യമേതുപാപമാരറിഞ്ഞു ? ദേഹി നീ മേ
 
ഏതുപുണ്യമേതുപാപമാരറിഞ്ഞു ? ദേഹി നീ മേ
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/203919" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്