"താൾ:Girija Kalyanam 1925.pdf/26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

ഒരു ബൈറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
 
താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):
വരി 8: വരി 8:
 
സംഭൃതാടോപം യുധി സ്തംഭിതഭുജസ്തംഭ
 
സംഭൃതാടോപം യുധി സ്തംഭിതഭുജസ്തംഭ
 
സുംഭദാനവം ഹത്വാ ലംഭിതസുഖലോകേ
 
സുംഭദാനവം ഹത്വാ ലംഭിതസുഖലോകേ
കിമ്പുനരൗെദാസീന്യം സമ്പ്രതി തമ്പുരാട്ടീ !
+
കിമ്പുനരൗെദാസീന്യം സമ്പ്രതി തമ്പുരാട്ടി !
 
ത്ര്യംബകേ ! ശരണ്യേ ! നീ നമ്മയെന്തുപേക്ഷിപ്പാൻ ?
 
ത്ര്യംബകേ ! ശരണ്യേ ! നീ നമ്മയെന്തുപേക്ഷിപ്പാൻ ?
 
ചിന്മയേ ശിശുകളോടമ്മയീവണ്ണംചെയ്താൽ
 
ചിന്മയേ ശിശുകളോടമ്മയീവണ്ണംചെയ്താൽ
വരി 21: വരി 21:
 
പോയി കേളിന്നേ ലോകനായികേ ! ലോകസ്ഥിതി.
 
പോയി കേളിന്നേ ലോകനായികേ ! ലോകസ്ഥിതി.
 
നാമഗതികളീശകാമിനീ ! ഞങ്ങൾക്കിനി
 
നാമഗതികളീശകാമിനീ ! ഞങ്ങൾക്കിനി
സ്വാമിനി ! നിന്മെയ്കാണാഞ്ഞാമയാവികൾ ഞങ്ങൾ.
+
സ്വാമിനി ! നിന്മെയ് കാണാഞ്ഞാമയാവികൾ ഞങ്ങൾ.
 
ഒരിടത്തൊരുതരു മുരടു പോയാൽ നില്ലാ;
 
ഒരിടത്തൊരുതരു മുരടു പോയാൽ നില്ലാ;
 
ചരടില്ലെന്നാൽ മണി തരമായണിയാമോ ?
 
ചരടില്ലെന്നാൽ മണി തരമായണിയാമോ ?
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/204316" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്