"താൾ:Malayala bhashayum sahithyavum 1927.pdf/4" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

52 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.) (വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിലെ കുത്തുകൾക്കും വാക്കുകൾക്കും തമ്മിലുള്ള ഇട ശരിയാക്കി.)
 
തലക്കെട്ട് (ഉൾപ്പെടുത്തില്ല):തലക്കെട്ട് (ഉൾപ്പെടുത്തില്ല):
വരി 1: വരി 1:
  +
{{C|{{larger|മലയാള ഭാഷയും സാഹിത്യവും.}}}}
  +
{{custom rule|c|6|sp|40|do|7|fy1|40|do|7|sp|40|c|6}}
  +
  +
{{c|൧. ഭാഷാസ്വഭാവം.}}
താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):താളിന്റെ ഉള്ളടക്കം (ട്രാൻസ്‌ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്):
വരി 1: വരി 1:
{{C|{{larger|മലയാള ഭാഷയും സാഹിത്യവും.}}}}
 
{{custom rule|c|6|sp|40|do|7|fy1|40|do|7|sp|40|c|6}}
 
   
{{c|൧. ഭാഷാസ്വഭാവം.}}
 
   
വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിന്നുള്ള ഉപായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു ഭാഷയാണല്ലോ. ഓരോരോ ജനസമുദായത്തിന്റെയും പ്രകൃതിസിദ്ധങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതികളും അവർക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതക്രമങ്ങളും ധർമ്മവ്യവസ്ഥകളും ആസ്പദമായി ആ ജനസമുദായത്തിന്നു പൊതുവായി ചില സ്വഭാവഭേദങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിന്നനുഗുണമായി അവരുടെ ഭാഷക്കും ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒരു മലയാളിയാകട്ടെ ആ നാട്ടിൽ ധാരാളം പരിചയമുള്ള മറ്റൊരാളാകട്ടെ മലയാളക്കരയിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരത്തുള്ള വിദേശങ്ങളിൽ വച്ചു പോലും ചില മലയാളികളെക്കാണുമ്പോൾ അവരുമായിപ്പരിചയമില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും അവരുടെ
+
വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ ഗ്രഹി<br>പ്പിക്കുന്നതിന്നുള്ള ഉപായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെ<br>ട്ടതു ഭാഷയാണല്ലോ. ഓരോരോ ജനസമുദായത്തി<br>ന്റെയും പ്രകൃതിസിദ്ധങ്ങളായ പരിതസ്ഥിതികളും അ<br>വക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതക്രമങ്ങളും ധർമ്മവ്യവസ്ഥകളും<br>ആസ്പദമായി ആ ജനസമുദായത്തിന്നു പൊതുവായി ചില<br>സ്വഭാവഭേദങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിന്നനുഗുണമായി<br>അവരുടെ ഭാഷക്കും ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളു<br>ണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒരു മലയാളിയാകട്ടെ ആ നാട്ടിൽ<br> ധാരാളം പരിചയമുള്ള മറ്റൊരാളാകട്ടെ മലയാളക്കര<br>യിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരത്തുള്ള വിദേശങ്ങളിൽ വച്ചു<br>പോലും ചില മലയാളികളെക്കാണുമ്പോൾ അവരു<br>മായിപ്പരിചയമില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയുംഅവരുടെമുഖത്തു<br> സ്ഫുരിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകജാതി സ്തോഭം<br> കൊണ്ടും സാധാരണ പ്രവൃത്തികളിൽ കാണാവുന്ന പ്ര<br>ത്യേകരീതികൊണ്ടും അവർ മലയാളികളായിരിക്കണമെ
മുഖത്തുസ്ഫുരിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകജാതി സ്തോഭം കൊണ്ടും സാധാരണ പ്രവൃത്തികളിൽ കാണാവുന്ന പ്രത്യേകരീതികൊണ്ടും അവർ മലയാളികളായിരിക്കണമെ
 
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/204324" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്