"കർത്തനേ ഈ പകലിലെന്നെ നീ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

12 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
<poem>
1.കർത്തനേയീപ്പകലിലെന്നെ നീ
1.കർത്ത്നേയിപ്പ്കലിലെന്നെ നീ
കാവൽ ചെയ്തതതിമോദമായ്
ചേർത്തണച്ചു നിൻ പാദത്തിലായ-
തോർത്തടി പണിയുന്നു ഞാൻ
 
വക്ഷസിൽ അണഞ്ഞീടുന്നേൻ
 
3.ഭൂതലെ ഉദിച്ചുയർന്നഭൂതലെയുദിച്ചുയർന്ന സൂര്യ
ശോഭപോയ്ശോഭ പോയ് മറഞ്ഞീടുന്നു
നീതിസൂര്യനെ മോദമോടക-
താരിൽ നീ ഉദിക്കേണമേ
 
4.കേശാദി പാദം സർവ്വവും ഭരി-
ഭരിച്ചീടേണംച്ചീടേണം പരിശുദ്ധനേ
ദാസൻ നിൻ തിരുസന്നിധിയിൻതിരുസന്നിധിയിൻപ്ര-
പ്രകാശത്തിൽകാശത്തിൽ നടന്നീടുവാൻ
 
5.നിദ്രയിൽ നിൻ ചിറകിൻ കീഴെന്നെ
ഭദ്രമായ് മറക്കേണമേമറയ്ക്കേണമേ
രാത്രി മുഴുവൻ ആവിയാലെന്നെ
ശത്രുവിൽ നിന്നും കാക്കുകേ
 
6.രാത്രിയിൽ ഞാൻ കിടക്കയിൽ പ്രാണ-
പ്രാണനാഥനേനാഥനേ! വേദവാക്യങ്ങൾ
ഓർത്തു ധ്യാനിച്ചു മോദമായ് പ്രാർത്ഥി-
ച്ചീടുവാൻ കൃപ നൽകുകേ-
7.പ്രാണനായകനേശുവേ നീയീ
രാത്രിയിൽ എഴുന്നള്ളിയാൽ
ആനന്ദത്തോടെ ദാസനും എതി-
രേൽക്കുവാൻ തുണക്കേണമേ
 
"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/90340" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്