അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 18:10, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. QC-P‏‎ (4,979 അംഗങ്ങൾ)
 2. QC-Q‏‎ (4,979 അംഗങ്ങൾ)
 3. QC-S‏‎ (4,978 അംഗങ്ങൾ)
 4. താളുകൾ - Dhakshina Indiayile Jadhikal 1915‏‎ (280 അംഗങ്ങൾ)
 5. താളുകൾ - A Grammer of Malayalam 1863‏‎ (242 അംഗങ്ങൾ)
 6. താളുകൾ - Dravida vrithangalum avayude dhasha parinamangalum 1930‏‎ (173 അംഗങ്ങൾ)
 7. താളുകൾ - Diwan Sangunni menon 1922‏‎ (148 അംഗങ്ങൾ)
 8. താളുകൾ - Daiva Karunyam 1914‏‎ (107 അംഗങ്ങൾ)
 9. Wikisource documentation pages‏‎ (89 അംഗങ്ങൾ)
 10. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന അനുമതി ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (84 അംഗങ്ങൾ)
 11. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന നിർമ്മിതി വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (84 അംഗങ്ങൾ)
 12. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന വിവരണം ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (84 അംഗങ്ങൾ)
 13. യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന സ്രോതസ്സ് വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (84 അംഗങ്ങൾ)
 14. Author pages without image‏‎ (72 അംഗങ്ങൾ)
 15. താളുകൾ - G P 1903‏‎ (72 അംഗങ്ങൾ)
 16. Copy to Wikimedia Commons‏‎ (71 അംഗങ്ങൾ)
 17. Authors with override birth dates‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 18. Authors with override death dates‏‎ (68 അംഗങ്ങൾ)
 19. സ്രഷ്ടാവ് പൊതുസഞ്ചയത്തിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (65 അംഗങ്ങൾ)
 20. സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടാത്ത താളുകൾ‏‎ (62 അംഗങ്ങൾ)
 21. Author pages with gender manually categorised‏‎ (58 അംഗങ്ങൾ)
 22. ഉപതാളുകൾ (ഉപയോക്താവ്)‏‎ (51 അംഗങ്ങൾ)
 23. Internal link templates‏‎ (48 അംഗങ്ങൾ)
 24. Authors with missing birth dates‏‎ (41 അംഗങ്ങൾ)
 25. താളുകൾ - Syrian Canon 1870‏‎ (39 അംഗങ്ങൾ)
 26. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ സൂചിക താളില്ലാത്തവ‏‎ (39 അംഗങ്ങൾ)
 27. Authors with missing death dates‏‎ (38 അംഗങ്ങൾ)
 28. User:Vssun/test‏‎ (38 അംഗങ്ങൾ)
 29. Wikisource pages with incorrect protection templates‏‎ (37 അംഗങ്ങൾ)
 30. Wikisource protected templates‏‎ (35 അംഗങ്ങൾ)
 31. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (33 അംഗങ്ങൾ)
 32. Author pages with image‏‎ (30 അംഗങ്ങൾ)
 33. പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും‏‎ (30 അംഗങ്ങൾ)
 34. വിവരണം നൽകാത്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (30 അംഗങ്ങൾ)
 35. User en‏‎ (18 അംഗങ്ങൾ)
 36. പുസ്തകങ്ങൾ‏‎ (17 അംഗങ്ങൾ)
 37. All free media‏‎ (16 അംഗങ്ങൾ)
 38. Pages with override author‏‎ (14 അംഗങ്ങൾ)
 39. Author pages with Wikidata image‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 40. Authors with death dates differing from Wikidata‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 41. TOC templates‏‎ (13 അംഗങ്ങൾ)
 42. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 43. Authors with birth dates differing from Wikidata‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 44. TemplateData documentation‏‎ (11 അംഗങ്ങൾ)
 45. QC-L4‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 46. Typography templates‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 47. License templates‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 48. Template documentation‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 49. CC attribution 3.0‏‎ (8 അംഗങ്ങൾ)
 50. Main page templates‏‎ (8 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്