മീഡിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രമാണ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. ഇത് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളു. പഴയ അഥവാ മായ്ക്കപ്പെട്ട പ്രമാണപതിപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 16:58, 19 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

ബിറ്റ്മാപ് ചിത്രങ്ങൾ

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/gif.gif1 (0.166%)1,26,755 ബൈറ്റ് (124 കെ.ബി.; 0.0021%)
image/png.png, .apng34 (5.64%)41,57,098 ബൈറ്റ് (3.96 എം.ബി.; 0.069%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe284 (47.1%)16,53,44,647 ബൈറ്റ് (157.68 എം.ബി.; 2.74%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 16,96,28,500 ബൈറ്റുകൾ (161.77 എം.ബി.; 2.82%).

വരകൾ (വെക്റ്റർ ചിത്രങ്ങൾ)

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/svg+xml.svg1 (0.166%)2,610 ബൈറ്റ് (3 കെ.ബി.; 0.0000433%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 2,610 ബൈറ്റുകൾ (3 കെ.ബി.; 0.0000433%).

ആപ്പീസ്

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/vnd.djvu.djvu, .djv53 (8.79%)37,56,95,556 ബൈറ്റ് (358.29 എം.ബി.; 6.24%)
application/pdf.pdf230 (38.1%)5,47,98,36,117 ബൈറ്റ് (5.1 ജി.ബി.; 90.9%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 5,85,55,31,673 ബൈറ്റുകൾ (5.45 ജി.ബി.; 97.2%).

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളുടേയും ആകെ പ്രമാണവലിപ്പം: 6,02,51,62,783 ബൈറ്റുകൾ (5.61 ജി.ബി.).

"https://ml.wikisource.org/wiki/പ്രത്യേകം:MediaStatistics" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്