രചയിതാവ്:ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പദ്മനാഭപിള്ള

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ജി. പദ്മനാഭപിള്ള
(1864–1946)
പ്രൗഢഗംഭീരമായ ശബ്ദതാരാവലിയെന്ന ബൃഹദ്നിഘണ്ടുവിന്റെ രചനയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ.
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ജി. പദ്മനാഭപിള്ള

കൃതികൾതിരുത്തുക

മറ്റുകൃതികൾ‌തിരുത്തുക