ഇത് Vssun (talk) എന്ന ഉപയോക്താവ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ താളാണ്‌. ഇത് ഒരു അപരമൂർത്തി അല്ല, പക്ഷേ

ഇത് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ, നിയന്ത്രിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ്.
കാര്യനിർവാഹകർ: ഈ യന്ത്രം അനുചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി യന്ത്രം നിർത്തുക.


Comment ഈ യന്ത്രം താഴെക്കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
  1. നൾ എഡിറ്റ് നടത്തി പഴയ ചില്ലുകളെ പുതിയതാക്കുന്നു.
  2. ഇരട്ട തിരിച്ചുവിടലുകളെ ശരിയാക്കുന്നു.
  3. നിയന്ത്രിതമായി അക്ഷരത്തെറ്റ് തിരുത്താൻ
  4. ഒട്ടേറെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:VsBot&oldid=44877" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്