കല്യാണസൗഗന്ധികം

(കല്യാണസൌഗന്ധികം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
കല്യാണസൗഗന്ധികം
സന്ദേഹനിവാരണം
ഇത് ഒരു സന്ദേഹനിവാരണത്താളാണ്‌, ഈ താൾ ഒരേ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൃതികളെ കുറിക്കുന്നു. ഒരു കൃതിയിലേക്കുള്ള കണ്ണി നിങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതാണെങ്കിൽ ദയവായി പ്രസ്തുത കണ്ണിയെ ഉദ്ദിഷ്ടതാളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക.

കല്യാണസൗഗന്ധികം എന്ന പേർ താഴെ പറയുന്ന കൃതികളെ വിവക്ഷിക്കാം:

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=കല്യാണസൗഗന്ധികം&oldid=21332" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്