രചയിതാവ്:ഉണ്ണായിവാര്യർ

ഉണ്ണായിവാര്യർ
(1682–1759)
കവി, ആട്ടക്കഥാകൃത്ത് എന്നിങ്ങനെ തിളങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ഉണ്ണായിവാര്യർ.
ഉണ്ണായിവാര്യർ

ഉണ്ണായിവാര്യരുടെ കൃതികൾതിരുത്തുക

ആട്ടക്കഥതിരുത്തുക

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=രചയിതാവ്:ഉണ്ണായിവാര്യർ&oldid=203564" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്