രചയിതാവ്:പുനം നമ്പൂതിരി

പുനം നമ്പൂതിരി
പുനം നമ്പൂതിരി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭാഷാകവിയാണു്. കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മാനവിക്രമൻ രാജാ‍ സാമൂതിരിയുടെ സദസ്സിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു.

പുനം നമ്പൂതിരിയുടെ കൃതികൾതിരുത്തുക

മുക്തകങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=രചയിതാവ്:പുനം_നമ്പൂതിരി&oldid=38867" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്