രചയിതാവ്:ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

(രചയിതാവ്:ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്
(1814–1893)
കേരളത്തിനും മലയാള ഭാഷയ്ക്കും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ജർമൻ ഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്നു.
ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്

മലയാള കൃതികൾതിരുത്തുക

ഭാഷാശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

 
ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്(1832)

സംസ്കാരം, ചരിത്രംതിരുത്തുക

  • ലോക ചരിത ശാസ്ത്രം, തലശ്ശേരി, 1849-1851
  • കേരള പഴമ അഥവാ മലബാറിന്റെ ചരിത്രം 1498-1631, മംഗലാപുരം, 1868

മതപരംതിരുത്തുക

 
ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ കൈപ്പട
  • മലയാളം ബൈബിൾ
  • വജ്രസൂചി

ഗുണ്ടർട്ട് സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവതിരുത്തുക

കേരളത്തെ/മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് ഭാഷകളിലുള്ള രചനകൾതിരുത്തുക

  • Translation and Analysis of the ancient documents engraved on copper in possesion of the Syrian Christians and Jews of Malabar.Madras Journal of Literature and Science - 1844