നമസ്കാരം Soundaraj !,

മലയാളം ടൈപ്പു ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൊഴി സ്കീമിന്റെ ചിത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്കളുടെ അംഗത്വത്തിന് നന്ദി. താങ്കൾക്ക്‌ ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടമായെന്നും ഇവിടെ തുടർന്നും ചെലവഴിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശകാലാവധി കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഇവിടം താങ്കളുടെ കൂടി സഹായത്താൽ വളരുമെന്ന് കരുതട്ടെ.

താങ്കൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടാവുന്ന ചില താളുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സം‌രംഭത്തിലെ പ്രവർത്തകരിലൊരാളായി ഇവിടെ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നത് താങ്കൾ ആസ്വദിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. താങ്കളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോക്താവിനുള്ള താളിൽ നൽകാവുന്നതാണ്‌. സംവാദ താളുകളിൽ ഒപ്പ് വെക്കുവാനായി നാല് "ടിൽഡ" (~~~~)ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. സ്വന്തം പേരും തീയതിയും സമയവും താനേ വന്നുകൊള്ളും. എന്നാൽ ലേഖനങ്ങളിൽ അപ്രകാരം ഒപ്പുവെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളോട് സം‌വദിക്കാൻ അവരുടെ സം‌വാദത്താളിൽ താങ്കളുടെ സന്ദേശം എഴുതാവുന്നതാണ്. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സംവാദ താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഇടൂ, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സംവാദ താളിൽ {{helpme}} എന്ന് ചേർക്കൂ, ആരെങ്കിലും ഉടനെ തന്നെ താങ്കളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. താങ്കൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ നല്ല ഒരു പങ്കാളിയായി തുടരുമെന്നും നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കു മുതൽകൂട്ടാകാൻ പോകുന്ന ഈ വിക്കിയിൽ വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


-- :- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:06, 1 ജൂലൈ 2015 (UTC)

ജന്തുകോശവും സസ്യകോശവും വ്യത്യാസങ്ങൾതിരുത്തുക

ജന്തുകോശം സസ്യകോശം
ജന്തുക്കളിൽ കാണുന്നു സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു
കോശഭിത്തി ഇല്ല സെല്ലുലോസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കോശഭിത്തി ഉണ്ട്
ഹരിതകണം ഇല്ല ഹരിതകണം ഉണ്ട്
ഫേനങ്ങൾ ഇല്ല ഫേനങ്ങൾ ഉണ്ട്

ജന്തുകോശം ഘടനതിരുത്തുക

കോശ സ്തരം (പ്ലാസ്മാസ്തരം) കോശത്തെ ആവരണം ചെയ്തു കാണുന്നു.
കോശദ്രവ്യം (പ്ലാസ്മാദ്രവ്യം) കോശത്തിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകം
മർമ്മം (ന്യുക്ലിയസ്സ്) കോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു
എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശത്തിനുള്ളിൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സഞ്ചാര പാതയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
റൊബോസോം കോശത്തിനാവശ്യമായ മാംസ്യതന്മാത്രകളെ നിർമ്മിക്കുന്നു
മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനം, സംഭരണവും
ഗോൾഗി ബോഡി കോശസ്രവങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
ലൈസോസോം കോശത്തിനുള്ളിലെ അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു
സെൻട്രോസോം കോശവിഭജനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.