ഇത് Balasankarc (talk) എന്ന ഉപയോക്താവ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ താളാണ്‌. ഇത് ഒരു അപരമൂർത്തി അല്ല, പക്ഷേ

ഇത് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ, നിയന്ത്രിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ്.
കാര്യനിർവാഹകർ: ഈ യന്ത്രം അനുചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി യന്ത്രം നിർത്തുക.


Comment ഈ യന്ത്രം താഴെക്കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
  1. ഒരു കൃതി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ - കോഡ്
  2. സൂചിക താളുകളിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ - കോഡ്
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Balubot&oldid=71222" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്