സത്യവേദപുസ്തകം

പഴയനിയമം പുതിയനിയമം


പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ


സത്യവേദപുസ്തകം

പഴയനിയമം പുതിയനിയമം


പുതിയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ


ബെയിലി മലയാളബൈബിൾ പരിഭാഷതിരുത്തുക

ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളബൈബിൾ പരിഭാഷതിരുത്തുക

സത്യവേദപുസ്തകംതിരുത്തുക

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ബൈബിൾ&oldid=82533" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്