നീറുന്ന തീച്ചൂള (കവിതാസമാഹാരം)

രചന:ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1949)

എന്നീ പതിമൂന്നുåകവിതകൾ കോർത്തിണക്കിയതാണു "നീറുന്ന തീച്ചൂള" എന്ന കവിതാ സമാഹാരം .

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നീറുന്ന_തീച്ചൂള&oldid=36516" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്