ഇന്ദുലേഖ (നോവൽ)

രചന:ഒ. ചന്തുമേനോൻ (1889)
മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്നു് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കൃതിയാണു് ഒ. ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ. നായർ-നമ്പൂതിരി സമുദായങ്ങളിലെ മരുമക്കത്തായവും, ജാതി വ്യവസ്ഥയും നമ്പൂതിരിമാർ പല വേളികൾ കഴിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും അന്നത്തെ നായർ സമുദായച്യുതിയും ഇന്ദുലേഖയുടെയും മാധവന്റെയും പ്രണയകഥയിലൂടെ ചന്തുമേനോൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശമായ വിക്കിപീഡിയയിലെ, ഇന്ദുലേഖ എന്ന ലേഖനത്തിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചത്.

ഉള്ളടക്കംതിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഇന്ദുലേഖ&oldid=134417" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്